Resvaneundersokning_illustration_Hela-Skane_high-res.jpg

Region Skåne genomför resvaneundersökning i Skåne

I september gör Region Skåne en resvaneundersökning som skickas hem till 125.000 slumpvis utvalda skåningar. Undersökningen görs tillsammans med Trafikverket och Skånes kommuner.

Undersökningen görs för att kartlägga hur skåningar reser och för att hjälpa till att planera för ett säkert, tillgängligt och smidigt resande i framtiden. Resultatet används av Regionen, Trafikverket och kommunerna som underlag för allt ifrån stora infrastrukturprojekt på Trafikverket till kommunernas lokala planering av gator, gång- och cykelvägar.

Har du fått ett brev hem i brevlådan?

Då är du en av de 2.500 slumpmässigt utvalda kommuninvånare i Ystads kommun som har möjligheten att påverka. I undersökningen får du svara på frågor om bland annat vilken tillgång du har till olika färdmedel och vilka resor du gjorde under en specifik dag. Oavsett om du cyklar, kör bil, går eller åker kollektivt är ditt svar viktigt.

Du fyller i dina svar i en enkät på webben och svaren är anonyma. Det är viktigt att just du som är mottagare av brevet svarar, inte någon annan i ditt hushåll. 

Mer information

Läs mer om undersökningen på Region Skånes hemsida.
Undersökningen genomförs vecka 36-37 och resultatet presenteras våren 2024
Publicerad 2023-08-31