17680240-wild-boar-forest-background.jpg

Så hjälps vi åt att minska spridningen av afrikansk svinpest

Sedan afrikansk svinpest konstaterades i Fagersta och Norbergs kommuner pågår ett intensivt arbete med att bekämpa sjukdomen inom den smittade zonen. Enligt länsveterinären på Länsstyrelsen finns det i dag ingen omedelbar ökad risk att det sprids från de drabbade kommunerna, men sydöstra Skåne har ändå sedan tidigare en fortsatt förhöjd risk på grund av det geografiska läget nära bland annat Baltikum, där svinpesten förekommer. Därför behöver vi alla hjälpas åt att förebygga så att svinpesten inte sprider sig.

Rapportera döda eller sjuka vildsvin

Om du hittar sjuka eller döda vildsvin är det viktigt att du rapporterar in det till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) så att de kan kartlägga och snabbare spåra om smittan sprids. 

Hur smittar afrikansk svinpest?

Afrikansk svinpest drabbar bara vildsvin och grisar. Människor och andra djur kan inte bli smittade. Däremot kan människan sprida smittan vidare genom att bära med sig virus på skor eller redskap om man har varit i kontakt med kroppsvätskor eller avföring från ett smittat vildsvin. Viruset kan också spridas genom att vildsvin äter köttprodukter från smittade djur, till exempel korv från länder där smittan finns. 

Vad gör kommunen för att minska smittrisken?

Kommunernas mat- och restavfallsinsamling är det bästa och säkraste sättet att skydda Sverige från afrikansk svinpest. Avfallet tas om hand enligt de regler och krav som finns och skyddas från vildsvin. En korrekt avfallshantering minimerar risken för att djur smittas. Samma gäller för återvinningscentralen som bland annat hanterar trädgårdskompost och fallfrukt.

Kommunen ser också till att alla soptunnor i naturområden töms regelbundet.

Vad kan du göra för att minska smittrisken?

 • Om du hittar sjuka eller döda vildsvin ska du rapportera det till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) via deras rapporteringsfunktion
 • Släng matrester i behållare där vildsvin inte kan komma åt dem. Lämna inte mat i naturen eller vid rastplatser. Om det inte finns sopkärl som går att stänga, ta med matavfallet hem och kasta där.
 • Om du komposterar ditt matavfall, ska det ske i en sluten behållare.
 • Ta inte med korv, kött och andra charkvaror till Sverige från länder där afrikansk svinpest finns.

Varför är det viktigt att bekämpa svinpest?

 • Afrikansk svinpest är en plågsam och dödlig sjukdom för vildsvin och tamgrisar.
 • Sjukdomen kan inte smitta människor och andra djur, men bekämpningen av den påverkar hur och var vi får röra oss.
 • Sjukdomsutbrottet är kostsamt då bekämpningsarbetet kräver stora personella- och materiella resurser.
 • Om sjukdomen sprider sig till fler områden och till tamgrisbesättningar får det stor påverkan på vår livsmedelsproduktion och livsmedelsförsörjning.
 • Utbrottet påverkar andra länders vilja att importera svenskt griskött.
   

Mer information

Hos Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, hittar du aktuell information om afrikansk svinpest:
Läs mer om afrikansk svinpest och se frågor och svar på jordbruksverket.se
Frågor och svar om afrikansk svinpest på sva.se

 

Publicerad 2023-11-13, Uppdaterad 2023-11-27