Taket på Apoteksgården läggs om

Taket på den kommunägda fastigheten, tillika byggnadsminnet, Apotekshuset ska läggas om. Taket är i dåligt skick och arbetet sker för att förhindra läckage. Arbetet påbörjas vecka 37 och kommer att pågå under några månader.


Apoteksgården är ett av Ystads äldsta hus och är skyddat som byggnadsminne av Länsstyrelsen eftersom det har ett stort kulturhistoriskt värde. Det är ett välbevarat exempel på de skånska städernas traditionella korsvirkeshus.

För att fortsatt kunna bevara detta hus behöver nu taket läggas om. Underlagspappen och takläkten är i dåligt skick och behöver bytas för att inte riskera att det läcker in vatten.

Kommunen har fått tillstånd av Länsstyrelsen att genomföra takomläggningen av detta byggnadsminne (Apotekshuset, Kv Waldeman 6). På uppdrag av kommunen kommer företaget Servicekuben att genomföra arbetet. Med i projektet finns även företaget Restaurera, som är sakkunniga inom kulturbyggnader samt även kommunens stadsantikvarie Karl Ekberg och Länsstyrelsen.

Om Apoteksgården

Intill Stortorgets nordöstra hörn ligger Apoteksgården som byggdes omkring år 1600 med tillhörande trädgård. Byggnaden har fått sitt namn efter det apotek som fanns här under 1700-talet i en numera riven del av huset. I dag består huset av tre sammanbyggda korsvirkeshus: byggnaden mot Garvaregränd är uppförd omkring 1600 och de före detta stallbyggnaderna mot Tvättorget och Täppgränd som är något yngre.  
Läs mer om byggnaden på Länsstyrelsens hemsida

Bild: Länsstyrelsen

 

Publicerad 2023-09-11