lilla_vastergatan_jonas_olsson.jpg

Trafikbokslut 2022

Kommunens Trafikbokslut 2022 summerar och utvärderar det arbete som gjorts kring trafik under fjolåret. Bokslutet finns nu tillgängligt att läsa här på ystad.se


Varje år tar kommunen fram ett trafikbokslut som visar vilka åtgärder som gjorts under året och hur resultatet blivit. I bokslutet summeras arbetet generellt kring trafik, men särskilt fokus läggs på cykel som en uppföljning av kommunens cykelplan. Trafikbokslutet är ett led i kommunens Trafikstrategi 2030 med mål och strategier för hur kommunen ska arbeta för att ha ett väl fungerande trafiksystem. Det är även ett bra underlag för kommande trafikplanering och beslut.


I bokslutet för 2022 kan du bland annat läsa:

  • Arbetet med att få fler att köra i lägre hastighet ger effekt, men fortfarande finns problem på många gator.
  • Enligt de fasta mätpunkter som räknar antal cyklister så var det fler som cyklade 2022 än 2021.
  • Flera åtgärder har gjorts för att få fler att cykla. Förutom nya cykelbanor och säkrare korsningar, har bland annat nya cykelparkeringar byggts i centrum och det har tagits fram kartor med förslag på cykelrundor i kommunen.
  • Fler skadades i trafikolyckor 2022 än 2021. De flesta skadas måttligt eller lindrigt, men det är viktigt att arbeta för att färre ska skadas.
  • Andelen som betalar parkeringen med mobilen ökar stadigt från år till år.


Länkar till dokumenten 

Trafikbokslut 2022

Trafikstrategi för Ystads kommun 2019-2030 

Cykelplan

 

Publicerad 2023-05-05, Uppdaterad 2023-05-08