Tyck till om din kommun i SCB:s medborgarundersökning

1200 slumpmässigt utvalda invånare i Ystads kommun har nu möjlighet att tycka till om Ystads kommun när Statistiska Central Byråns (SCB) årliga medborgarundersökning drar i gång.


I år deltar 162 av landets 290 kommuner i medborgarundersökningen. Frågorna handlar bland annat om kommunen som en plats att leva på och om kommunens service. Det är din uppfattning som kommunen är intresserad av, du behöver inte ha egna erfarenheter av kommunens verksamheter för att kunna svara. Självklart är det frivilligt att svara på enkäten, men genom att delta har du möjlighet att påverka utvecklingen i din kommun.

Vad frågas det om?

Exempel på frågor kan vara:

  • Vad tycker du om skolan, äldreomsorgen och kommunens arbete för att minska diskriminering i samhället?
  • Hur stort förtroende har du för kommunens politiker?
  • Hur trygg känner du dig utomhus i området där du bor?

Vi är tacksamma för att du tar dig tid att svara, det är tillsammans som vi kan utveckla vår verksamhet!

Görs på uppdrag av kommunerna

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

Var fyller jag i om jag har blivit utvald?

Du som är utvald att delta i undersökningen får antingen brev hem i brevlådan eller om du har en digital brevlåda som till exempel Kivra eller Min myndighetspost. Du svarar då antingen på pappersenkäten eller via en länk till inloggningen för webbenkäten. På webben går det även att svara på engelska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

Utskicken görs under perioden 24 augusti-1 september. Svaren måste vara SCB tillhanda senast den 7 november. Detta innebär att postenkäter måste postas senast den 3 november. Sista dag att besvara enkäten på webben är 7 november, kl. 13.00.

Resultaten presenteras av SCB i december.

Läs mer på scb.se

Publicerad 2023-08-25