Var med och påverka sydöstra Skånes framtid

Nu börjar arbetet med att ta fram en ny strategi för 2023-2027 som ska ge nya pengar till fler projekt och idéer! Vi behöver din hjälp – hur vill du att sydöstra Skånes orter och landsbygder ska utvecklas?

VägvisareSydöstra Skåne har sedan 2008 arbetat med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden och delat ut drygt 78 miljoner kronor till närmare hundra projekt som bidragit till utvecklingen av vårt område.

För att kunna ta del av nya medel behöver vi nu ta fram en ny lokal utvecklingsstrategi. En strategi som visar på vilka behov och förutsättningar vårt leaderområde har samt vilka mål vi vill uppnå.

Eftersom leadermetoden bygger på ett underifrånperspektiv är det mycket viktigt att det lokala engagemanget tillvaratas även i framtagandet av strategin. Därför är vi måna om att samla in åsikter från såväl offentliga som ideella och privata personer, aktörer och organisationer i området.

Vill du vara med och påverka sydöstra Skånes framtid, kan du medverka i en av våra två digitala workshops via Zoom.

MÅNDAGEN DEN 17 MAJ KL. 13.00-16.00 eller

TORSDAGEN DEN 20 MAJ KL. 17.00-20.00

Anmäl dig direkt här: https://forms.gle/CBdRbiRQ2asxZKG57

Pssst...! Är du upptagen dessa datum? Inga problem, fyll i vår enkät, så får vi ändå in just dina tankar och åsikter!

https://forms.gle/6HyfdjCt9eZ6AVss8

Tillsammans skapar vi framtiden och möjliggör för våra orter och landsbygder att fortsätta utvecklas!

Publicerad 2021-04-30