Vi vill veta hur du upplever din kontakt med kommunen

Under två månader, med start från den 18 mars, kommer Ystads kommun att genomföra en servicemätning och fråga dig som är i kontakt med kommunen hur du upplever vår service och vårt bemötande.

Det är Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som genomför undersökningen på uppdrag av kommunen. Syftet är att vi alltid vill förbättra vår service och bemötande när du har kontakt med oss. Resultatet från undersökningen ska användas som en del i arbetet med att säkra kvaliteten i servicen och att utveckla verksamheten utifrån invånarnas upplevelser och behov. Eftersom det är en nationell servicemätning, så kommer vi att kunna jämföra oss med många andra kommuner.

Hur går det till?

Du som varit i kontakt med kommunen via telefonsamtal eller e-post under perioden kan komma att få frågan om att delta i en enkätundersökning med några enkla frågor. Beroende på hur du kontaktat oss, får du därefter en länk till en enkät. Vi kommer då att mäta hur du upplever bemötandet och servicen i din första kontakt med oss via telefon och e-post.

Din åsikt är viktig för oss i vårt kvalitetsarbete framåt, så vi är tacksamma för ditt deltagande.

Om servicemätningen

Läs mer om servicemätningen på SKR:s hemsida

Publicerad 2024-03-18