Handeln i Ystad klarade tufft år bättre än snittet

Under pandemiåret 2020 minskade Ystads stadskärna sin totala omsättning med 5,1 procent. Det största tappet står modehandeln och hotellnäringen för, medan försäljningen av dagligvaror ökade under 2020. Trots ett tufft år med restriktioner klarade sig Ystad bättre än jämförbara stadskärnor i landet. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.  

Dagligvaruhandeln i Ystads stadskärna ökade under 2020 med 19,2 procent. Det är en starkare utveckling än jämförbara städer som i snitt ökade försäljningen av dagligvaror med 5,6 procent.

Coronapandemin medförde stora utmaningar för modehandeln i våra stadskärnor som upplevde minskad efterfrågan till följd av att människor inte har kunnat träffats och sociala tillställningar ställdes in. Modehandeln i Ystads stadskärna minskade sin omsättning med 23 procent.

- Coronapandemin har påverkat omsättningen i våra stadskärnor. Vi har uppmanats att begränsa våra besök i stadskärnan och givetvis har det fått konsekvenser. Nu har människorna kommit tillbaka och stadskärnan som mötesplats blir ännu viktigare. Vi ser en efterfrågan på ytor där vi kan mötas, över generationsgränserna. Fler inbjudande platser mellan husen stärker de redan etablerade verksamheterna. De stadskärnor som lyckas skapa en atmosfär och ett utbud som knyter an till det lokala, genuina och unika har goda framtidsutsikter, säger Joakim Lindström, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Syd.

Minskad omsättning för hotellen

Hotellen drabbades av minskat resande och att konferensmarknaden försvann under pandemin. I Ystads stadskärna minskade hotellen sin omsättning med 23 procent.

Försäljningen av hem- och fritidsvaror, där byggvaror, elektronik och möbler ingår, tappade 8,6 procent av sin omsättning. Restaurangnäringen klarade sig bättre och minskade med 2,2 procent. Det var bättre än andra städer i samma storlek där restaurangnäringen i stadskärnorna minskade med 15,2 procent.

Den sociala distanseringen ledde också till att många människor undvek gym, frisörer, barberare, biografer och andra verksamheter. Omsättningen inom kommersiell service, som rymmer dessa verksamheter, var trots det oförändrad i Ystads stadskärna under 2020.  

Höstpromenad på Stora ÖstergatanTrots att omsättningen i Ystads stadskärna minskade under 2020, gick det bättre än för andra svenska stadskärnor av samma storlek. I snitt minskade medelstora städer sin omsättning i stadskärnan med 8,2 procent, jämfört med Ystads 5,1 procent. Ystad hade också ett positivt försäljningsindex vilket innebär att kommunen attraherade besökare och kunder från andra områden.

- Attraktiva stadskärnor är positivt för hela kommunen och bidrar till tillväxt genom nyetableringar, arbetstillfällen, ökad inflyttning och besöksnäring. Stadens aktörer behöver ha ett helhetserbjudande med en mix av verksamheter som stärker stadskärnans attraktionskraft och gynnar handeln, säger Joakim Lindström.

- 2020 var året då Ystad i centrum verkligen slöt upp tillsammans med sina medlemmar på en ny nivå och visade att tillsammans är vi starka! Aktiviteter och åtgärder anpassades snabbt utifrån rådande restriktioner för att lyfta vikten av att stötta lokalt, och verksamheterna ställde direkt om och visade på kreativitet och lösningsförmåga i ett utsatt läge. Jag är oerhört glad och stolt över att Ystad får så fina siffror i Cityindex-rapporten säger Veronika Green, verksamhetsutvecklare Ystad i Centrum

- En bransch som varit extra utsatta under pandemin är restaurangbranschen. Att man i Ystad minskat med endast 2,2 % i omsättning i förhållande till 15,2 % jämfört med städer i samma storlek. Det visar att branschen har en hög anpassningsförmåga. Det visar också att vårt nära samarbete med näringsidkarna, samverkan kring gemensamma frågor och en tät dialog gett resultat vilket också ger oss luft under vingarna för vårt fortsatta arbete. Nu ser vi fram emot djupanalysen i november tillsammans med Fastighetsägarna Syd för att tillsammans identifiera och fortsätta att skapa förutsättningar för en levande stadskärna, säger Angelica Erlandsson, näringslivsansvarig Ystads kommun.


Om Cityindex

Cityindex är en objektiv, heltäckande och mellan stadskärnor helt jämförbar kartläggning av den kommersiella utvecklingen i samtliga Sveriges 107 stadskärnor. Cityindex är ett samarbete mellan Fastighetsägarna Och HUI.

Publicerad 2021-10-26
 1. Den hållbara staden

  En byggnad behöver inte bara ha en funktion. Vi kommer att se hur platser och byggnader samnyttjas och används under en längre period över dygnet, veckan etc.
 2. En mindre ensam stad

  Stadskärnan bär en viktig funktion som mötesplats. Vi vill ha tillgängliga städer för alla åldrar med t ex väderskyddade sittplatser, grönytor och aktiviteter som skapar generationsöverskridande stadsrum.
 3. Levande gröna ytor

  Pandemin har fått många att återupptäcka naturen och umgås i stadens parker och grönytor. Stråken till dessa platser behöver aktiveras och utrymmena mellan husen i stadskärnan kan kompletteras med grönska.
 4. Framtidens urbana kontor

  Utbudet i närområdet är en viktig del i vad som gör kontoren attraktiva. I framtiden behöver stadens olika funktioner samverka och dra nytta av varandra.
 5. Stadskärnans unika identitet

  Stadens historia, miljö och kultur skapar unika stadskärnor som inte kan återskapas någon annanstans. Kultur, nöjen och fritidsliv blir en aktiv del av stadskärnans utbud.