Ystadmodellen till hela Skåne

Ystadmodellen är en konkret vägledning som i fem steg visar hur företagen kan arbeta för att skapa förutsättningar för affärsutveckling genom att dra nytta av de globala målen. Tillväxt syd och och Ystads kommun är navet i konceptet FNs hållbarhetsmål ett smörgåsbord för nya affärer där Ystadmodellen är en del. Hållbar Utveckling Skåne har nyligen beviljats finansiering av Region Skåne för att erbjuda Ystadmodellen till hela Skånes företagare. Smörgåsbordet växer och därmed möjligheterna.


Den regionala utvecklingsstrategin

Utvecklingsarbetet i Skåne ska, enligt den av Regionfullmäktige fastställda utvecklingsstrategin Det Öppna Skåne 2030, bidra till FN:s globala mål i Agenda 2030 för att säkra en miljömässig, social och ekonomisk hållbar utveckling.

Genom projektet ”Vägar till hållbar utveckling” ska både Region Skånes medarbetare och andra utvecklingsaktörer i Skåne få kunskap, inspiration och verktyg för detta hållbarhetsarbete i vardagen. Projektet finansieras av Tillväxtverket och Region Skåne.

Vägar till hållbar utveckling

Hösten 2022 genomförde Region Skåne, i samarbete med Länsstyrelsen Skåne och Glokala Sverige, en regional lärträff om hållbar utveckling och Agenda 2030. Helsingborg, Höganäs, Kristianstad, Lund, Malmö, Sjöbo, Tomelilla, Ystad, Lunds universitet och Malmö universitet presenterade exempel på pågående arbete. Ramboll presenterade målanalys av RUS och områdesstrategier. Glokala Sverige gav tips på verktyg i arbetet.

- Ystadmodellen och konceptet FNs hållbarhetsmål ett smörgåsbord för nya affärer sprids. Konceptet är enkelt men konkret, fokus ligger på att göra, att tiden man investerar ska ge något konkret direkt i anslutning till varje aktivitet man väljer att delta i säger Lotte Nilsson, Näringslivsutvecklare, initiativtagare och processledare för konceptet

- Att få dela med oss av vårt sätt att arbeta och att tillsammans med andra organisationer bli en pusselbit och en del av en helhet, bidrar till att vi är en katalysator i ett större sammanhang, dvs att skapa förutsättningar för näringslivet när det gäller social-, klimatmässig- och ekonomiskt hållbart företagande, att vara konkurrenskraftig nu och i framtiden.

Ystadmodellen består av en fem evenemang som visar hur arbete mot FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030 kan bidra till att skapa förutsättningar för näringslivet när det gäller konkurrenskraft, vara steget före, vara en attraktiv arbetsgivare och bidra till FNs globala mål.

Under 2022 arrangerade Hållbar Utveckling Skåne steg 1 i Ystadmodellen, där presentationer och diskussioner hölls om hur man kan arbeta mot Agenda 2030. Första tillfället anordnades tillsammans med Burlövs kommun, Staffanstorps kommun, Kävlinge kommun och Nyföretagarcenter Syd och andra tillfället anordnades tillsammans med Örkelljunga Kommun, Svalövs Kommun, Klippans kommun, Åstorps kommun, Perstorps kommun och Bjuvs kommun.

Nu är det dags för Hållbar Utveckling Skåne att erbjuda Ystadmodellens resterande steg till hela Skåne. Alla företag och organisationer är välkomna oberoende av hur lite eller mycket man kan om FNs globala mål, hur stort eller litet företaget är eller vilken bransch man tillhör.

Konceptet initierades 2018. Sedan dess har över 200 olika företag och organisationer på något sätt varit delaktiga i konceptet samt delar eller hela Ystadmodellens fem steg.

- Det är med stolthet och glädje vi ser hur smörgåsbordet nu växer och därmed också möjligheterna. Blickarna vänds mot vår region och tillsammans blir vi en del av något större.

- Ystadmodellen togs fram för kommuner och organisationer som arbetar för att skapa förutsättningar för företag, men kan appliceras för att arbeta för en hållbar plats eller för att koppla målstyrning i en organisation till de 17 globala målen.

ystadmodellen loggo

Publicerad 2023-04-18