vintage-whistle-gbfc5370ec_1280.jpg

Ystads kommun lanserar en visselblåsarfunktion

Ystads kommun har nu en funktion för visselblåsare. Ett visselblåsarärende ska handla om allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen.

Den 17 december trädde en ny skärpt visselblåsarlag i kraft. Den innehåller bestämmelser om skydd för personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av information om missförhållanden och rapporterar informationen vidare.

Skyddet gäller även för andra personer, till exempel personer som hjälper den rapporterande personen och juridiska personer – företag, myndighet eller organisation – som den rapporterande personen äger, arbetar för eller på annat sätt har koppling till. Den som kan visselblåsa kan bland andra vara en anställd, arbetssökande, praktikant eller egenföretagare som utför uppdrag åt kommunen.

– Det känns bra att ha systemet på plats. Men det gäller att inte blanda samman visselblåsarsystemet med vanliga klagomål eller felamnälningar till kommunen. Flera andra kommuner som har skaffat sig ett visselblåsarsystem har erfarenhet av det. Antalet verkliga visselblåsarärenden brukar ligga på några per år och ska handla om verkligt allvarliga missförhållanden, säger Lisa Syrén Mandelkonvalj, kommunjurist på Ystads kommun.

 

Felanmälningar, som alltså inte är visselblåsarärenden, ska göras via kommunens webbplats eller app för felanmälningar.

Länk till information om visselblåsarfunktionen på Ystads kommuns webbplats: https://www.ystad.se/visselblas.

 

 

Publicerad 2021-12-27