Ellen Andersson You should have told me

Ellen Andersson You should have told me


Arena/Plats: Ystads teater

NYINSATT KONSERT!
Ellen Andersson har en av de mest särpräglade jazzrösterna i Sverige just nu och är förutom melodibärare och textförmedlare också en skicklig improvisatör. På Ystad Sweden Jazz Festival 2018 spelade Ellen Andersson med sin kvartett för en fullsatt Per Helsas gård. Flera recensenter har tagit fasta på det fina samspelet mellan musikerna i Ellen Andersson Quartet, där Ellens röst betraktas som ett av instrumenten.

I maj mottog Ellen Andersson Monica Zetterlund-stipendiet 2022. Juryns motivering:

”Ellen bär på en brinnande kreativitet. Hon strävar oupphörligt och med stor hänförelse efter nya musikaliska uttryck – att förfina dialekterna inom de musikaliska språken. Med djup och innerlighet, med en virtuositet av sällan skådat slag, med en unik frasering och en imponerande improvisationskonst berör hon sin publik och skapar med sin röst en magisk atmosfär.”

Ellen Andersson – vocals
Anton Forsberg – guitar
Heine Hansen (DK) – piano
Niklas Fernqvist – double bass
Johan Löfcrantz Ramsay – drums


Boka biljett