Styrelse

Sammansättning

Styrelsen för Ystads Teater AB består av sju ordinarie ledamöter. Ledamöterna nomineras av Ystads kommun som innehar 94% av bolagets aktier.
Styrelsen är sammansatt enligt följande:

Ordförande Anders Karlgren (M)

Vice ordförande Kim Grahn (S)

Ledamot Thomas Arvidsson (M)

Ledamot Peter Bernhorn (S)

Ledamot Peter Lindhe (SD)

Ledamot Marina Nilsson (MP)

Ledamot Leif Olsson Svensson (M)

Föredragande VD Lena Åberg Frisk

Publicerad 2021-01-13, Uppdaterad 2023-06-20