Styrelse

Sammansättning

Styrelsen för Ystads Teater AB består av sju ordinarie ledamöter. Ledamöterna nomineras av Ystads kommun som innehar 94% av bolagets aktier.
Styrelsen är sammansatt enligt följande:

Ordförande Curt Hansson (M)

Vice ordförande Kim Grahn (S)

Ledamot Anders Andersson (S)

Ledamot Lilian Borén (S)

Ledamot Gunilla Christersson (C)

Ledamot Leif Olsson Svensson (SD)

Ledamot Malin Olsson (M)

Föredragande VD Charlotta Blom

Publicerad 2021-01-13, Uppdaterad 2023-01-23