bank-note-209104_1280.jpg

Affärsutvecklingscheckar

Finansiering för affärsutveckling från Region Skåne

Digitaliseringscheckar

Har du en digitaliseringsidé som kan skapa nya värden för ditt företag? Då kan du söka finansiellt stöd från Region Skåne för att realisera den.

Internationaliseringscheckar

Redo att satsa utanför Sverige? Med Region Skånes internationaliseringscheck får ditt företag finansiellt stöd till att expandera utomlands.

Hållbarhet

Funderar du på hur företaget kan bidra till den gröna omställningen? Nu kan du söka stöd från Region Skåne till insatser som gör ditt företag mer cirkulärt.

Kompetens

Saknar ni rätt kompetens för att utveckla företaget? En kompetenscheck från Region Skåne hjälper er att kartlägga behoven och fylla kompetensglappet.

 

Publicerad 2023-08-14, Uppdaterad 2023-10-10