Kompetenskompassen

Nu kan du ta del av Kompetenskompassens resultat

Hur ser behovet av utbildningar och kompetens ut i Ystads kommun?

Under hösten har Kompetenskompassens enkät varit öppen och drygt 100 företagare har svarat. Resultatet har nu analyserats och paketerats och ligger till grund för de aktiviteter och åtgärder som vi kommer att fokusera på under 2023.

Vill du ta del av resultatet från Kompetenskompassen?

Nu finns en presentation av Kompetenskompassens resultat publicerat. Du kan också kontakta jenny.randowo@ystad.se om din organisation eller ditt företag vill ha egen dragning av resultatet, då finns även möjligheten att diskutera fram konkreta aktiviteter kopplat till resultatet. Vi ser fram emot att tillsammans arbeta för en hållbar kompetensförsörjning i Ystad

Bakgrund till Kompetenskompassen

För att arbeta för en hållbar kompetensförsörjning i Ystad behöver vi ha en tydlig överblick kring behovet hos det lokala näringslivet.

Efter kompetenskompassens behovsinventering förra året har vi utifrån reslutatet startat upp och växlat upp vårt arbete med åtgärder och verktyg direkt kopplat till det identifierade behovet. Under fliken Kompetenskompassen kan du läsa mer om vad som gjorts under 2022.

 

Utskrift

Publicerad 2023-01-17