Ystadmodellen-4-1.jpg

Ystadmodellen till hela Skåne

Alla företagare och organisationer är välkomna att delta oavsett om man deltagit tidigare eller ej och det finns inga krav på att delta på efterföljande arrangemang

FNs hållbarhetsmål ett smörgåsbord för nya affärer

Hållbar Utveckling Skåne har nyligen beviljats finansiering av Region Skåne för att erbjuda Ystadmodellen till hela Skånes företagare. Alla företagare och organisationer är välkomna att delta oavsett om man deltagit tidigare eller ej och det finns inga krav på att delta på efterföljande arrangemang.

Här finns stora möjligheter att höja sin kompetens, identifiera nya affärsrelationer och affärsområden tillsammans med andra små och medelstora företag i Skåne men också stärka sin nuvarande kärnverksamhet med fokus på en social, klimatmässigt och ekonomiskt hållbar affärsplan på kort och lång sikt.

Det passar alla, oavsett hur mycket eller lite du kan om hållbarhet. Mer information på Hållbar Utveckling Skånes hemsida

 

21 september, 8.30 – 12.00

Panelsamtal med en mix av industri, lantbruk och politik. Målet är att visualisera utmaningar och möjligheter med att jobba med hållbarhet. Samtalet innehåller exempel på hur företag har gjort tidigare, hur nystartade företag gör, hur man kan gå från idé till verklighet även med få resurser.
Var: Forum i Örkelljunga, Kungsvägen 22, 286 34 Örkelljunga. Anmäl dig via länken

6 oktober 8.30-12.00

Målet med workshopen är att ge deltagarna tips på hur de globala målen kan omsättas i praktiken och bidra till långsiktig lönsamhet. Deltagarna får tillsammans visualisera sina långsiktiga mål och därefter dela upp dem i kortsiktiga mål. Workshopen baseras på metoden Lego Serious Play som är ett verktyg för att förbättra affärsresultatet.
Var: Kristianstad. Anmäl dig via länken

23 november 8.30-12.00

Hur kan företag expandera utanför Sveriges gränser och att gå från inspiration till konkret handlingsplan? Alla deltagare beskriver sin kärnverksamhet för att sedan visualisera sin värdekedja inklusive råmaterial, distribution, användare, produktionscykel osv. Därefter ”byter” deltagarna företag med varandra och tar den andres perspektiv ”om jag var du så skulle jag fokusera på detta i min värdekedja”. Målet med workshopen är att kunna koppla områden till de globala målen.
Var: Burlöv. Anmäl dig via länken

6 februari 8.30-12.00

Workshop, diskussioner och föreläsning om vilka mätetal som kan vara relevanta i verksamheten kopplat till de globala målen.
Var: Ystad. Anmäl dig via länken

Bakgrund

Konceptet FN:s hållbarhetsmål – ett smörgåsbord för nya affärsmöjligheter och vägledningen Ystadmodellen, genomfördes med framgång under 2018–2020 i kommunerna Ystad, Tomelilla, Simrishamn och Sjöbo. Konceptet sprids nu till fler delar av Skåne.

Ystadmodellen visar effektivt på förutsättningar för näringslivet att, i linje med kommunala mål och visioner, arbeta med FN:s hållbarhetsmål och samtidigt öka sin tillväxt och lönsamhet. Målet är att skapa förutsättningar för ett blomstrande näringsliv genom att visa hur man kan hitta konkurrenskraft och kompetensförsörjning samt hur man kan ligga steget före och nå nya affärer.

Ystad kommun har tillsammans med Tillväxt Syd är navet i konceptet.

Publicerad 2023-08-15, Uppdaterad 2023-08-18