Enkat_Svenskt_Naringsliv_Erik_Hultgren_Ystads_kommun_(2).JPG

Enkäten för näringslivsklimatet i Ystad

Enkätresultat kring hur näringslivsklimatet ser ut i Sverige släpptes i tisdags och idag besökte Erik Hultgren, Svenskt Näringsliv oss i Ystad för att berätta om vad siffrorna berättar om näringslivsklimatet i Ystads kommun

Efter sex års positiva utveckling, från 3,3 2012 till rekordet 3,92 2018, kom nu en ”rekyleffekt” där vi backar till 3,64.

I Ystad är svarsfrekvensen för årets mätning 60% vilket är en ökning. Företagen som får enkäten är främst små och medelstora företag, både medlemmar och icke medlemmar i Svenskt Näringsliv. I år tillfrågas även politiken, vilket sker vartannat år.

Enkäten ska ses som en attitydundersökning. Den berättar vad företagen tycker men inte varför man tycker så, utan det arbetet ligger nu framför oss. Arbetet med ett bra företagsklimat innefattar hela kommunen i samverkan med näringslivet.

- Ett väntat och rättvist resultat. Diskussionerna om kostnaderna för hamnutbyggnaden, bowlinghallen och den kommunala ekonomin har helt klart påverkat. Vi kommer också att behöva ta ett omtag i alla förvaltningar och sätta hantering av företagsfrågor åter på agendan, säger Kristina Bendz, Kommunalråd Ystads kommun

- Man får det betyg man förtjänar och detta var en rättvis och nyttig väckarklocka efter flera års positiv utveckling. Nu måste vi analysera enkätsvaren, men vi ser redan nu att 55% efterfrågar snabbare handläggningstider. Nu måste det vidtas åtgärder runt om i organisationen för att åter klättra upp där vi hör hemma, avslutar Johan Österberg, Näringslivschef, Ystads kommun

Näringslivsrankingen som berättar hur en kommun ligger till i förhållande till andra kommuner i Sverige presenteras den 24 september.

På företagsklimat.se hittar du enkätsvaren och frågorna

Vill du veta hur vi på Marknad & Näringsliv arbetar för att skapa ett positivt näringsilvsklimat så kan du läsa mer på Svenskt Näringslivs sida under kommuninsatser

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta Företagslotsen 0411-57 80 00 

Publicerad 2019-05-22