Om Abrahamslunds förskola

I västra delen av Ystad hittar ni Abrahamlunds förskola som har sin pedagogiska verksamhet förlagd i en underbar korsvirkesgård. På förskolan finns det två arbetslag med 17 professionella, glädjespridande, engagerade och kreativa pedagoger. 

Pedagogerna samverkar tillsammans på morgonen och på kvällen där barnen får tillgång till alla pedagogers olika kompetenser, vilket bidrar till att barnen skapar relationer och trygghet till alla pedagoger. 

Nallebjörnarna

Arbetslaget Nallebjörnarna består av tre barngrupper, Nallarna, Björnarna och Humlorna som gemensamt samverkar för att skapa en kompetens och en undervisning som gynnar samtliga barn inom arbetslaget.

Nallarna och Björnarna är indelade i mindre undervisninggrupper där vi arbetar med temat "Kul-tur i Samhället".

Humlan är en introduktionsgrupp där fokuset ligger på att skapa en lugn och trygg start på förskoletiden. Där även undervisningen är inriktat på "Kul-tur i Samhället" 

Grankottarna

Arbetslaget Grankottarna består av 3 barngrupper, Äventyrarna, Ekorrarna och Myrorna.

Ekorrarna och Myrorna genomför sin undervisning både inomhus och utomhus i våra miljöer där barnen har sina undervisninggrupper. Just nu har vi temat "Kul-tur i Samhället".

Äventyrarna är en uteavdelning som dagligen (ej fredagar)) har tillgång till en buss vilket expanderar våra möjligheter att utforska. Verksamheten sker i olika närmiljöer runt om och i Ystad kommun, t.ex. Sandhammaren, Abbekås, Svaneholm och Sandskogen. Utgångspunken sker från förskolan och vi är iväg måndagar till torsdagar kl. 9.00-15.00 (övrig tid är man på förskolan). Bussen är utrustad med ett litet pentry med kylskåp, värmeskåp till maten, toalett samt plats för vårt pedagogisk material som vi andervänder oss utav i naturen. Verksamhetens fokus är utepedagogik med förskolans läroplan som verktyg. Alla barn sitter säkert i en bilbarnstol med bälte när bussen kör. 

 

förskolebuss.jpg

Bildtext: Förskolebussen

 

Alla barn på abrahamslunds förskola har tillgång till utomhusaktiviter varje dag. Förskolan har en varierad utomhusmiljö med träd, buskar, stor gräsmatta, vägar för barn att cykla på, gungor, sandlådor, olika lekställningar och uteplatser att äta vid. Förskolan erbjuder en utemiljö som ger möjlighet till lärande och utveckling. 

Abrahamslunds förskola erbjuder barn rika upplevelser av lärande och samverkan över gränserna. På förskolan inkluderas barnen, i samarbete med vuxna som skapar nyfikenhet, lek och lärande som rustar för framtiden. 

Vi på Abrahamslund skapar tillsammans med barnen en varierande undervisning, vilket bidrar till lust, lekfullhet och ett lärande hos barnen. Begreppet undervisningen i förskolan utgår ifrån ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker under en hel dag på förskolan.

Vår närmiljö kan vi utforska med våra lådcyklar vilket ger oss flera olika möjligheter att undervisa i vårt tema "Kul-tur i Samhället".

 

lådcykelg.jpg

 Bildtext: Våra lådcyklar 

Publicerad 2022-06-14, Uppdaterad 2023-07-07