Öppetider Erici förskola

Förskolan öppnar kl. 6.00 på Lyckan. Från och med kl. 7.30 är vi på respektive hemvist.
Vid kl. 16.30 träffas vi återigen på Lyckan. Förskolan stänger kl. 18.00. Observera att vår öppettid kan vara kortare eftersom våra arbetsscheman regleras utifrån barnens vistelsetider.

I Ystad kommun är öppettiderna 06.00-18.00 på de kommunala förskolorna. Om det föreligger utökat vistelsebehov för barn vid enstaka tillfällen, före eller efter dessa tider, förs en dialog med rektor på den förskola där barnet är inskrivet.

Om det föreligger vistelsebehov som är återkommande före och efter 06.00-18.00, så hänvisar kommunen till Nattugglan som erbjuder verksamhet för de vårdnadshavare som har behov av omsorg under obekväm arbetstid (OB-tid).

Publicerad 2022-06-15, Uppdaterad 2024-06-18