Partnerförskola

Förskolan Kosmos är sedan 2015 en Partnerförskola, det innebär att vi ingått ett samarbete med Malmö Universitet. Målet med partnerförskolor är att höja kvalitén i lärarutbilningen och att studenternas professionsutveckling ska stärkas genom ett nära samarbete mellan universitetets utbildning och förskolan under den verksamhetsförlagda utbildning, VFU.

Som övningsförskola tar vi emot många studenter och förskollärarna på förskolan fungerar som handledare. När studenten är på samma förskola under längre tid har de möjlighet att följa förskolan och barnens utveckling över tid och få ett fördjupat lärande. Studenterna har 20 veckors verksamhetsförlagd utbildning under 7 terminer och har möjlighet att vara i kontakt med vår förskola under hela sin utbildning.

Vi stödjer studenterna i deras examensarbete som kan knytas till förskolans interna kvalitetsarbete. Studenterna ges möjlighet att delta konkret i utvecklingsarbete under hela sin utbildning. Under utbildningen är studenterna i huvudsak placerade på samma partnerförskola.

Förskolan Kosmos anordnar professions-utvecklande seminarier för studenterna. Vi tar då tillvara på pedagogernas kompetenser och de som är speciellt intresserade och drivande inom ett område har haft workshop inom till exempel rytmik- och musik och TAKK. 

Som partnerförskola fungerar vi tillsammans med Malmö Universitet som ett nav i skolutvecklingen och pedagogiskt/didaktiskt utvecklingsarbete. Vi handledare deltar i seminarier och utbildningsdagar på Malmö Universitet, det ger oss möjlighet att hålla oss uppdaterade och dela kunskap med andra förskolor och Malmö Universitet. 

 

Två av våra studenter som har musiksamling med barnen.

Publicerad 2022-04-26, Uppdaterad 2023-10-06