Projekt

Planetskötare för en Hållbar Framtid

projekterande

Vi är inne på vårt åttonde år med det övergripande temat Hållbar Framtid, vi har arbetat med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, när vi jobbar med dessa tre aspekterna av hållbarhet tänker vi att det ges en grund till intresserade och goda samhällsmedborgare som kommer göra ett bra jobb att ta hand om vår planet i framtiden, med framtidstro och framtidshopp kommer de erövra världen.

Barnens intresse och stolthet under våren 2019 över att vara planetskötare gjorde att vi på Förskolan Kosmos läsåret 2019-2020 valde temat "Planetskötare för en Hållbar Framtid!".  Som ingång till projekterandet och som en del av vårt grön flagg arbete får barnen på hela vår förskola en sommaruppgift. Sommaruppgiften innefattar en bild och korta kommentarer där barnens intresse varit i fokus. Vi har exempelvis undersökt olika frö, dörrar i vår stad och Stortorget i Ystad. Sommaruppgiften blir starten på vårt projekterande, barnen får i mindre grupper berätta och undersöka sin sommaruppgift, processer kommer att utvecklas i mindre projektgrupper, men även utifrån ett hela dagen perspektiv. Barnens egen sommaruppgift blir till en del av ett större projekt tillsammans med de andra, från ett jag till ett vi.

Du som vårdnadshavare kan följa planetskötarna i V- klass via bloggen, andra intresserade kan följa oss via vårt instagramkonto.  

Fördelarna med att ha samma utgångspunkt på hela förskolan är en samsyn och ett samspel, både mellan barn, pedagoger och miljöer.  Våra värdeord trygghet, respekt och empati ska genomsyra vår verksamhet.

Publicerad 2022-04-26, Uppdaterad 2023-10-06