Nybrostrands förskola

Nybrostrands förskola har tre avdelningar med yngre barn och tre avdelningar med äldre barn. Vår fantastiska utemiljö bidrar till många olika kreativa lekar för och med barnen. Förskolan är belägen i utkanten av Nybrostrand med öppna fält och skogen som granne norr om oss. Bara en liten promenad från förskolan når vi vår fantastiska strand. Vi har "utevilor" som ligger i direkt anslutning till tre av avdelningarna. Här kan barnen vila ute fast ändå inne, vilket främjar deras hälsa och välbefinnande. En gång i veckan sjunger hela förskolan tillsammans, här finns också goda möjligheter för barn och pedagoger från de olika avdelningarna att mötas. Vi har även dagliga öppningar och stängningar tillsammans.

promenad till skogen 

I vår verksamhet sätts barnet i centrum. Barn, föräldrar och personal ska känna glädje, trygghet och trivsel tillsammans. Den grundläggande tryggheten och tilliten skapar självständiga och nyfikna barn som känner lusten att lära och utforska omvärlden.

Den fria leken, empatin, barnens självkänsla och allas lika värde är viktiga grundpelare på vår förskola. Vi strävar efter en lugn och rofylld miljö där alla barn får en möjlighet att utvecklas individuellt. Barnen ska känna lust och pedagogerna ska ta tillvara barnens nyfikenhet och intressen. Vi lär här och nu i vardagen.

"Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet." (Lpfö 18)

Publicerad 2020-06-14, Uppdaterad 2022-09-12