Om förskolan

Sövestad förskola består av två avdelningar: Humlebacken och Brantebacken. På båda avdelningarna går barn i åldern 1-5 år. Förskolan ligger tätt intill skolan och det finns ett gott samarbete mellan skola och förskola.

På Sövestad förskola arbetar vi projektinriktat där vi fördjupar oss i olika teman för att erövra nya kunskaper, fascineras av omvärlden och ha kul tillsammans. Barnens intressen och behov formar tillsammans med förskolans läroplan den pedagogiska verksamheten.

Vi ser den pedagogiska miljön som en viktig faktor för barns utveckling och lärande och arbetar ständigt med att utveckla den så att den passar de barn som är en del av vår förskola just nu. Barnens delaktighet och inflytande ser vi som en viktig del av vårt uppdrag och att låta barnen få vara med och forma verksamheten är ett av många sätt som vi bjuder in till delaktighet på.

Förskolan har en härlig egen utemiljö men också tillgång till skolgården och naturmiljöer i närområdet. Förskolan har också tillgång till skolans gymnastiksal som man använder sig av regelbundet. Vår lunch lagas dagligen i skolans kök.Vi är en förskola med ett nära samarbete mellan avdelningarna, där vi värnar goda relationer och tillgänglighet. En plats där barn kan trivas, bli sedda och växa tillsammans. Vi har ett aktivt värdegrundsarbete som genomsyrar hela verksamheten och arbetar för att stärka alla barns självkänsla och självförtroende.

Publicerad 2022-06-13, Uppdaterad 2024-04-15