Föräldrasamråd

Stor vikt läggs vid de dagliga kontakterna och vårdnadshavarna är alltid välkomna att besöka vår verksamhet. Utvecklingssamtal bokas en gång per år i anslutning till barnens födelsedag. Vid behov eller önskan bokas ytterligare samtal. Därutöver hålls föräldramöten, föräldraråd, drop-in och trivselkvällar.

Publicerad 2022-06-15, Uppdaterad 2023-06-05