IMG_3268.JPG

Gemensamt Projekt - Framtiden är barnens

 

I område Väst som består av Hedeskoga, Svarte och Sövestad förskolor har vi ett gemensamt projekt med fokus på hållbar utveckling. Projektet har vi döpt till "Framtiden är barnens". 

På förskolorna i område väst i Ystads kommun har natur och miljö länge varit självklara delar av den pedagogiska verksamheten. Alla förskolor är Grön flagg-certifierade och vi fortsätter det kontinuerliga arbetet med att upprätta nya utvecklingsområden, dokumentera och följa upp vårt arbete inom Grön flagg.

 

Hösten 2018 valde vi att fördjupa vårt arbete med hållbarhet ytterligare och startade därför vårt gemensamma projekt med hållbar utveckling som det övergripande temat.

Vi har kommit fram till att hållbarhet är något som handlar om att både människor och natur ska må bra samt att det ska finnas en fungerande relation där emellan. För oss handlar hållbarhet om omsorg, fascination för det lilla, att vara i nuet, medforskande pedagogik och barns inflytande. Men också om att det innebär att skapa en hållbar organisation och ett omsorgsfullt förhållningssätt som genomsyrar hela förskolan.

Publicerad 2022-09-25, Uppdaterad 2023-05-04