6Q6A3495.JPG

Grön Flagg

Svarte förskola är certifierad med Grön flagg. Grön flagg är en certifiering som visar att vi arbetar aktivt med en pedagogik med fokus på miljöfrågor och hållbar utveckling. Grön flagg drivs av Håll Sverige rent och verkar för att barn och unga ska känna engagemang, delaktighet och framtidstro. Genom olika utvecklingsmål som vi sätter upp utifrån barnens intressen och behov utvecklar barnen sin kunskap om miljön. 


Den speciella flaggan är en symbol för att förskolan arbetar aktivt med miljöfrågor och ett bevis på det gemensamma arbete man har drivit tillsammans.

Publicerad 2022-06-14, Uppdaterad 2023-08-18