Om skolan

Hedeskoga skola ligger strax utanför tätorten i en härligt inbjudande miljö strax utanför tätorten mellan kyrkan och det populära, expansiva nybyggnationsområde Källesjö.

På vår skola har vi ett ekologiskt miljötänk. Sallader och grönsaker i skolmatsalen är till stor del ekologiska. 
Vi jobbar med Grön Flagg och är även certifierade.

På skolan arbetar vi med att skapa tillgängliga lärmiljöer som ska främja elevernas utveckling och lärande. Vi har en mycket god tillgång till digitala verktyg i alla årskurser .

Skolan är organiserad i ett arbetslag F-2 och fritidshem. Skolan har ett tätt samarbete med Sövestad skola och idrottsundervisningen sker till stor del på Sövestad skola. I åk 3 flyttar eleverna naturligt över till Sövestad skola utan att behöva göra ett aktivt val.

Arbetslaget leds av en processledare som tillsammans med rektor och biträdande rektor bildar ledningsteamet på skolan. 

Skolan har ett välfungerande elevhälso- och trygghetsarbete med elevhälsoteam, trygghetsteam och kärngrupp för arbetet med ”Barn gör rätt om de kan”.

Skolan som är byggd 1905, är ombyggd och tillbyggd 2008 för att kunna möta det moderna kunskapssamhället.

I skolans lokaler finns förskoleklass t o m åk 2 med 55 elever under läsåret 2022-23.

Under samma tak som skola och fritidshem finns Hedeskoga förskola.

Fritidshemsplats i Hedeskoga från 6 år t o m 12 år

Under ditt barns skolgång i förskoleklass t o m åk 2 i Hedeskoga finns det plats i skolans fritidshem.

När ditt barn sedan fortsätter i klass 3 i Sövestad har hen platsen kvar i Hedeskoga fritidshem. Du lämnar ditt barn på morgonen till fritids i Hedeskoga. Frukosten serveras här och sedan åker barnet med skolbussen till Sövestad skola. Efter skoldagens slut åker ditt barn med skolbussen till Hedeskoga skola och fritidshem, där mellanmålet serveras. Du hämtar ditt barn som vanligt i Hedeskoga fritidshem.

Publicerad 2021-06-14, Uppdaterad 2023-10-16

Elevhälsoenkät

 

Länk till elevhälsoenkät

Åk 4