Om skolan

Här är filmen  om Backaskolans Förskoleklassen

värdegrund kopia .png

Backaskolan ligger i en attraktiv del av Ystad med blandad bebyggelse. 
I omgivningen finns stora grönområden som ger möjligheter för uteaktiviteter både under skoltid och fritid. Intill skolgården finns områden med gammal natur och kultur bevarade. Eleverna har till stor del bilfri skolväg.

Backaskolan är en F-6 -skola i Ystad som  har ca 350 elever, varav ca 215har en fritidsplats.

Vi har en fantastisk rikedom med 13 olika språk.

Skolledningen består av rektor och biträdande rektor (50 %) och totalt arbetar ca 40 medarbetare på skolan. Vårt fritidshem är uppdelat i tre avdelningar (Hasselbacken Fsk år 1, Trollbacken åk 2 - 3, Kompisfritids åk 4-6.

Backaskolan är en framåtsträvande skola där ledning och personal tillsammans jobbar för att skapa den bästa skolan för våra elever.

Vår vision är att vi ska ha angagerade pedagoger för våra nyfikna elever. Hos oss arbetar vi för att alla elever ska nå lite längre än det de själva tror är möjligt. Vi gör vårt bästa för att varje elev ska få växa och utvecklas - hos oss ska var och en kunna bli det man har förutsättningar att bli. Vi har duktiga pedagoger och medarbetare som ser möjligheterna i varje barn och vår strävan är att alla på Backaskolan ska känna sig välkomna och sedda. 

Trygghet och trivsel är viktiga områden och för att kunna erbjuda detta har våra pedagoger ett tätt samarbete med elevhälsan och varandra. Trygghetsteam och vår elevgrupp Kompisagenterna som skapar olika aktiviteter som bidrar till ökad trivsel och trygghet på hela skolan är andra exempel på hur vi jobbar förebyggande med denna fråga. 

Hälsa och rörelse är ett annat område som vi arbetar mycket med på Backaskolan. Planerade rastaktiviteter, pedagogledd pausgymnastik och olika större rörelseaktiviteter. 

Publicerad 2017-06-14, Uppdaterad 2023-08-28

Elevhälsoenkät 20/21

 
Länk till elevhälsoenkät

Åk 4