Om skolan

VÄLKOMNA PÅ ÖPPET HUS
Tisdagen den 21 november har vi öppet hus på Backaskolan för blivande förskoleklassbarn och deras vårdnadshavare kl. 17-18:30.
Hoppas vi ses!

400731572_791202793016617_609885513062920790_n.jpg

värdegrund kopia .png

Backaskolan ligger i en attraktiv del av Ystad med blandad bebyggelse. 
I omgivningen finns stora grönområden som ger möjligheter för uteaktiviteter både under skoltid och fritid. Intill skolgården finns områden med gammal natur och kultur bevarade. Eleverna har till stor del bilfri skolväg.

Backaskolan har elever i förskoleklass upp till årskurs 6. Det går ca 350 elever på skolan, varav ca 215 har en fritidsplats.

Vi har en fantastisk rikedom med 13 olika språk.

Skolledningen består av rektor och biträdande rektor (50 %) och totalt arbetar ca 40 medarbetare på skolan. Vårt fritidshem är uppdelat i tre avdelningar (Hasselbacken Fsk år 1, Trollbacken åk 2 - 3, Kompisfritids åk 4-6.

Backaskolan är en framåtsträvande skola där ledning och personal tillsammans jobbar för att skapa den bästa skolan för våra elever.

Vår vision är att vi ska ha engagerade pedagoger för våra nyfikna elever. Hos oss arbetar vi för att alla elever ska nå lite längre än det de själva tror är möjligt. Vi gör vårt bästa för att varje elev ska få växa och utvecklas - hos oss ska var och en kunna bli det man har förutsättningar att bli. Vi har duktiga pedagoger och medarbetare som ser möjligheterna i varje barn och vår strävan är att alla på Backaskolan ska känna sig välkomna och sedda. 

Trygghet och trivsel är viktiga områden och för att kunna erbjuda detta har våra pedagoger ett tätt samarbete med elevhälsan och varandra. Trygghetsteam och vår elevgrupp Kompisagenterna som skapar olika aktiviteter som bidrar till ökad trivsel och trygghet på hela skolan är andra exempel på hur vi jobbar förebyggande med denna fråga. 

Hälsa och rörelse är ett annat område som vi arbetar mycket med på Backaskolan. Planerade rastaktiviteter, pedagogledd pausgymnastik och olika större rörelseaktiviteter. 

Publicerad 2017-06-14, Uppdaterad 2024-05-07

Elevhälsoenkät 20/21

 
Länk till elevhälsoenkät

Åk 4