Fritidshemmen

Kontaktuppgifter

Robin Åkesson

Robin Åkesson

Förskollärare
Kajsa Conradsen

Kajsa Conradsen

Fritidspedagog
Ulrika Andersson

Ulrika Andersson

Lärare
Cecilia Lundblad

Cecilia Lundblad

Fritidspedagog
Sebastian Prahl

Sebastian Prahl

Fritidspedagog
Marianne Johansson

Marianne Johansson

Fritidspedagog
Abbe Moradi

Abbe Moradi

Pedagogisk resurs
Agneta Nilsson

Agneta Nilsson

Pedagogisk resurs
Oliver Ericsson

Oliver Ericsson

Pedagogisk resurs
Elin Hansson

Elin Hansson

Pedagogisk resurs
Lucas Andersson

Lucas Andersson

Pedagogisk Resurs
Maria Persson, tjänstledig

Maria Persson, tjänstledig

Fritidspedagog
Sandra Cato, föräldraledig

Sandra Cato, föräldraledig

Fritidspedagog
Publicerad 2022-11-02, Uppdaterad 2023-04-20