Pedagogisk riktning

 

”Pedagogisk riktning Källan” är ett gemensamt dokument för hela verksamheten och en utgångspunkt för att tydliggöra och säkerställa likvärdighet, kvalitet och tillgänglighet i utbildningen. Dokumentet riktar sig till alla som arbetar i verksamheten.


Utbildning och synen på utbildning är i ständig förändring. Utmaningar såsom digitalisering, demografi, tillgänglighet förutsätter en verksamhet som kontinuerligt utvecklas.

För att skapa en modern verksamhet som håller över tid krävs ett kritiskt, forskningsbaserat förhållningssätt till den utbildning som bedrivs och ett ständigt förändringsarbete som syftar till att stärka förutsättningarna för lärande.

Kultur- och utbildningsförvaltningen har formulerat en målbild som sammanfattar många av de kvaliteter som ska genomsyra Källan:

Hela barnet, hela dagen, hela vägen innebär att vi strävar efter en verksamhet för barn i åldrarna 1-12 år.

Grundsynen på Källan är att verksamheten utformas med barnets bästa som ledstjärna. Hela barnet, hela dagen, hela vägen ska vara fundamentet i verksamheten som innebär att barnets utveckling och trygghet är allas ansvar och omfattar alla personalkategorier. Förhållningssättet är att all personal i verksamheten ska bidra till att göra utbildningen meningsfull, hanterbar samt begriplig i ett 1-12-årsperspektiv. Detta märks bland annat genom att alla barn varje dag möts av en trygg och tillgänglig pedagogisk, social och fysisk lärmiljö.

För att detta ska möjliggöras krävs hög samverkan och god kommunikation internt såväl externt. Källan är varje elevs bästa skola, en skola för alla och för var och en.

Backa barnet är en gemensam modell för kommunen, Region Skåne och Polisen. Vi utgår från varje barns behov av trygghet, tillhörighet, omsorg, fritid, hälsa och utveckling samt att respekteras och ges möjlighet att ta ansvar. Det innebär att barnets bästa är kärnan i hela vår verksamhet och i varje beslut. Tillsammans sträcker vi oss längre än de olika verksamheternas uppdrag för att ge varje barn bästa möjliga start i livet.

Vidare genomsyras verksamheten av kommunens gemensamma värdegrund Bättre tillsammans samt utbildningsverksamhetens målbild i det systematiska kvalitetsarbetet; Ystad lyfter tillsammans.
Utbildningen är utmanande och har höga förväntningar på pedagogisk personal samt barn och den bedrivs på ett sätt som stimulerar och stödjer lärande.

Läs hela Pedagogisk riktning här.

Barn i träd

Publicerad 2022-06-14, Uppdaterad 2023-11-06