Blanketter och e-tjänster

Skolstart förskola (När ditt barn börjar i en av Ystads kommunala förskolor ska du som vårdnadshavare fylla i och lämna in information som rör ditt barn, eftersom förskolan behöver ha aktuella uppgifter. Uppgifterna lämnas en gång.)

Skolstart grundskola ( Inför varje läsår ska du som vårdnadshavare fylla i och lämna in information som rör ditt barn, eftersom skolan behöver ha aktuella uppgifter.)

Anmälan specialkost och anpassade måltider

 


Lovverksamhet för fritidshem

Publicerad 2017-06-15, Uppdaterad 2020-11-10