Samverkan

Händer som håller i varann

På Köpingebro skola ser vi stora vinster med att arbeta tillsammans och därmed göra övergångar mellan förskoleklass och år 1 samt år 3 till år 4 så smidiga som möjligt för våra elever. Genom att vi arbetar med detta ser vi att våra elever blir mer trygga. 

Vi har ett fungerande faddertänk genom att förskoleklass, år 3 och år 6 samarbetar, år 1 och 4 samarbetar och år 2 och år 5. 

Vi planerar in fadderträffar under läsåret, men vi har även mindre mer spontana träffar. Syftet med fadderträffarna är att pedagogerna på lågstadiet, till viss del, ska finnas kvar för eleverna som man har haft, men främst för att eleverna som går på lågstadiet ska lära känna sina blivande lärare. Med detta arbetssätt tror vi att mottagande lärare kommer att känna till sina nya elevers styrkor och svårigheter, men framför allt att eleverna ska känna sig trygga när det är dags att börja årskurs 1 respektive 4.  

 

2022-11-17

Lina Cederholm

Förstelärare Köpingebro skola

Publicerad 2023-01-26, Uppdaterad 2024-01-29