Digitalisering

Digitalisering i skolan är viktigt och kanske en fråga om demokrati och likvärdighet. Elever behöver få rätt förutsättningar för att kunna delta i det digitala samhället. 

Vi har under det senaste 1,5 året arbetat med att utveckla och inspirera digitaliseringen på Köpingebro och Löderups skola. Det har vi gjort genom att läsa litteratur, ha workshops och det har även skett en viss support i klassrummet av pedagog och elever. Tillgängligheten har ökat för eleverna, många pedagoger känner större tilltro till att använda datorer och ipads på lektionerna och gensvaret från eleverna har varit och är positivt när det handlar om att arbeta digitalt för att nå kunskapsmålen.  


Det finns dock fortfarande en utmaning kring digitaliseringen på Köpingebro och  Löderup skola. Trots att en viss utveckling har skett då främst i ökningen bland tillgängligheten, behövs det fortfarande pedagoger som behöver inspirera och leda arbetet framåt. Utmaningen i att leda tekniktäta klassrum kvarstår. Alla elever behöver få bra och likvärdiga förutsättningar för att utvecklas inom detta område. Den digitala kompetensen hos samtliga pedagoger är något som ständigt måste fortgå och vi kommer att arbeta med att göra digitaliseringen naturlig i all undervisningen under de kommande två läsåren (2019/20 och 2020/21) och förstelärarnas uppdrag kommer att handla om det. 

 

Jeannette Johnsson
Förstelärare Köpingebro och Löderups skola

Publicerad 2022-08-28, Uppdaterad 2023-11-09