Tillgängliga och inspirerande lärmiljöer

Under två år (läsåren 2017/18 och 2018/19) har vi haft tillgängliga och inspirerande lärmiljöer som ett av våra fokusområden. När vi nu lämnar detta fokusområde kan vi se en positiv utveckling i skolans lärmiljöer, både i den fysiska och i den pedagogiska lärmiljön.

Vårt tanke- och arbetssätt kring lärmiljöer innehåller:

1. Den fysiska lärmiljön

 • Klassrummen möbleras utifrån elevgruppens behov och för att främja kooperativt lärande.
 • Det erbjuds olika arbetsplatser, både enskilda platser och platser som inbjuder till interaktion.
 • I våra klassrum är det lika naturligt att arbeta i en Ztools, i soffan, i sittpuffen eller liggandes på mattan som att sitta vid borden.
 • Fasta placeringar har vi oftast vid samlingar och genomgångar sedan sitter eleverna där de arbetar bäst. 


2. Den pedagogiska lärmiljön

Alla pedagoger arbetar med anpassningarna i ”Den magiska sjuan” som innebär:

 • Tydlig start och slut på lektionen
 • Dagordning för dagen och lektionens agenda på tavlan
 • Lektionens syfte väl synlig
 • Fasta placeringar (vid genomgångar)
 • Korta och varierande genomgångar
 • Tydlig och positiv feedback (tänk 5-1)
 • Kognitiva hjälpmedel för situation
    

3. Kognitiva hjälpmedel som finns att tillgå är kooschbollar, penngrepp, hörlurar, sittkil, avgränsningsskärmar och hörselkåpor. 


4. Alternativa verktyg som finns att tillgå är Ipads, tangentbord till Ipads, datorer, hörlurar, inläsningstjänst och Polyglutt. 


Pia Mårtensson
Förstelärare Löderups och Köpingebro skola

Publicerad 2021-08-28, Uppdaterad 2023-05-02