Skolans vision

Tillsammans lyfter vi!

Trygghet och god miljö

Våra verksamheter präglas av en trygg, positiv miljö och en stark gemenskap där både elever och personal varje dag känner sig sedda och har möjlighet att utvecklas. Vi har en inkluderande miljö där vi tillgodoser elevers olika behov och förutsättningar. Vi har ett välfungerande elevhälso- och trygghetsarbete.

Undervisning

Undervisningen präglas av tydlighet i mål och struktur, utmaningar för alla eleverna utifrån deras egna förutsättningar samt ett innehåll som stimulerar till nyfikenhet och vilja att lära. Eleverna har inflytande och känner sig delaktiga i verksamheten.

Engagemang

Det finns ett starkt engagemang för att gemensamt utveckla verksamheten och arbeta tillsammans. Alla vuxna gör varje dag sitt yttersta för att möta varje människa och situation på bästa sätt.

Samverkan

Vi har en god samverkan mellan våra verksamheter och hemmen, mellan de olika verksamhetsdelarna, elevgrupperna och personalen. Vår verksamhet präglas av ömsesidig respekt med en öppen och ärlig kommunikation.

Framtidstro

Våra verksamheter är i framkant när det gäller att hitta sätt att nå alla elever, våga prova nytt, ha pedagogiska metoder som bygger på forskning och beprövad erfarenhet, hitta lösningar – tillsammans andas vi framtidstro!

Publicerad 2022-04-09, Uppdaterad 2024-04-10