Om skolan

Norreportskolan ligger i centrala Ystad, med en välkänd profil sedan ett sekel tillbaka. Skolan har byggts till under olika epoker, renoverats och fräschats till för att passa olika tiders pedagogiska idéer.

Skolan är en årskurs 7-9 skola med ca 510 elever. Undervisningsgrupperna ligger på  ca. 24 elever. För att ligga i framkant har Norreportskolan valt en organisation som bygger på tre åldershomogena arbetslag; arbetslag 7, arbetslag 8 och arbetslag 9. Arbetslagen följer på så sätt sina elever under hela skoltiden på Norreportskolan.

Lärarna i varje arbetslag undervisar endast i en årskurs åt gången, på detta sätt skapar vi trygghet, förtroende och goda förutsättningar för kunskapsutveckling. Detta medför att lärarna på ett välutvecklat sätt kan samarbeta, samplanera, sambedöma samt ämnesintegrera i större omfång. På så sätt blir vi "den lilla, stora skolan".

I varje klass verkar mentorer, de är dessa som elever och föräldrar i första hand ska vända sig till med frågor och synpunkter. Det är också mentorerna som håller i utvecklingssamtalen med elever och föräldrar en gång per termin. Undervisningsgrupperna är inte statiska utan kan förändras vid behov och görs i t.ex. matematik.

Erfarenhet såväl som betydande forskning, visar att god variation i elevernas vardag och undervisning är av godo, och inte minst fysiskt arbete är en viktig del i skolan. Norreportskolan har därför valt att utöka idrotten till ytterligare en extra schemalagd lektion i vecka - d.v.s.  tre lektioner idrott och hälsa per vecka.

Utöver idrott och hälsa i dess olika former, strävar vi även efter att ge våra elever allsidig och varierande undervisning på olika sätt, där även bland de praktisk- estetiska ämnesområdena, som är en viktig del eftersom det är en kombination av teori och praktik.

Idrottstradition

Norreport har en stark idrottstradition där inte minst handboll, men även fotboll, volleyboll och futsal är idrotter som är tongivande i våra skollag.

Vårt medalj, -och pokalskåp är välfyllt efter flera SM-titlar och andra framgångar genom åren.

Idrott och hälsa är tongivande delar av vår verksamhet eftersom vi självklart strävar efter fysiskt välmående hos våra elever. Häri ligger också uppskattade och återkommande friluftsaktiviteter.

Från ht-18 har vi dessutom samarbete med MFF och i varje årskurs finns en klass som ingår i MFF-akademin.

Publicerad 2023-06-14, Uppdaterad 2024-03-18

Elevhälsoenkät 20/21

 

Länk till elevhälsoenkät

Åk 7