Skolans mål

Alla skolans elever och anställda skall trivas och känna arbetsglädje. Efter nio år skall eleverna:

  • Ha uppnått de nationella ämnesmålen
  • Vilja och kunna ta ansvar
  • Ha ett demokratiskt synsätt
  • Ha lust att lära och vilja att lära mer
  • Se helheter och sammanhang
Publicerad 2022-06-14, Uppdaterad 2023-04-13