Önskemål om skolplacering - förskoleklass och årskurs 7

I Ystads kommun får barn och elever tillsammans med sina vårdnadshavare önska i vilken skola de vill gå. Ystads kommun försöker så långt det är möjligt tillgodose vårdnadshavarnas önskemål om skolplacering.

Vill du läsa mer om tillvägagångssätt, riktlinjer och övrig information om skolplacering klickar du på Förskoleklass respektvie Årskurs 7 nedan.

Skolvalet inför läsåret 2021/2022 är öppet mellan 27 januari och 17 februari.

 

Publicerad 2018-11-08, Uppdaterad 2021-08-09

Öppet Hus - Inställt

Inför önskemål om skolplacering läsåret 2021/2022 finns det tyvärr inte möjlighet att besöka skolorna på grund av Covid-19. 

Har du frågor kring respektive högstadieskola tar du kontakt direkt med

Norreportskolan 
Västerportskolan 

Har du frågor kring respektive förskoleklass tar du kontakt direkt med

Köpingebro skola
Löderups skola
Edvinshemsskolan
Backaskolan
Sövestads skola
Källan
Hedeskoga skola
Svarteskolan
Västerport Förskoleklass