Information

Skolskjuts beviljas för elever i kommunal grundskola (åk F-9), Kunskapsskolan och Nordic International School (åk 7-9) som bor utanför tätorten Ystad, med folkbokföringsadress i Ystads kommun, om vägen till närmsta skola eller hållplats är längre än 1,5 km (åk F-3), 2,5 km (åk 4-6) och 3,5 km (åk 7-9). Ansökan om skolskjuts kan även göras i samband med funktionsnedsättning (intyg krävs), trafikfarlig väg och växelvis boende. 

I Ystads kommun får barn och elever tillsammans med sina vårdnadshavare önska i vilken skola de vill gå. Ystads kommun försöker så långt det är möjligt tillgodose vårdnadshavarnas önskemål om skolplacering. Men väljer vårdnadshavare en skola som inte ligger i skolskjutsområdet utifrån folkbokföringsadressen beviljas inte barnet skolskjuts dit. Beviljad skolskjuts gäller endast till den skola där kommunen skulle valt att placera ert barn, på den så kallade garantiskolan.

För att underlätta skolskjutsansökan inför nytt läsår vill vi få in skolskjutsansökan senast 4/5. Ansökningar som inkommer under läsåret får räkna med en handläggningstid på upp till två veckor. Skolskjutsansökan görs en gång (gällande åk F-6) och ska endast göras inför det läsår, då den kommer nyttjas. Skolskjutsen ligger kvar tom åk 6 slut. 


Ansök via e-tjänst

 

De flesta antalet berättigade skolskjutselever i åk 7-9, får skolskjuts i form av Skånetrafikens Reskort till regiontrafiken. (Detta gäller elever som bor i eller strax utanför Svarte, Skårby, Bjäresjö, Sövestad, St. Herrestad, Köpingebro, Nybrostrand, Glemmingebro, Ingelstorp samt Löderup som kan nyttja Skånetrafikens tåg eller bussar.) Reskorten skickas hem via post i samband med skolstart. Eleverna åker gratis de första skoldagarna om Reskorten inte hunnit fram innan skolstart. OBS! Dessa kort ska sparas under hela högstadietiden! Ingen ansökan krävs! 

För de åk 7-9-elever som inte kan åka med regiontrafiken eller har längre än 3,5 km mellan hem och hållplats erbjuder kommunen Y-turer. Dessa turer går endast en morgontur- samt en eftermiddagstur och samordnas med samtliga högstadieskolor. Ansökan krävs! Ansökan gäller tom åk 9. 

 

Grundsärskolan och gymnasiesärskolan
Elever som går i grundsärskolan samt gymnasiesärskolan, som är i behov av skolskjuts, kontaktar respektive rektor. 

Gymnasieskolan
Gymnasieelever i behov av Skånetrafikens skolkort kan kontakta handläggare på Österportsgymnasiet. Du hittar kontaktuppgifter här:  
https://www.ystadgymnasium.se/personal/administration

 

 

Publicerad 2018-03-28, Uppdaterad 2022-08-26