Kontakt Elevhälsans medicinska insats

Här hittar du kontaktuppgifter till skolsköterskor som arbetar i Barn- och elevhälsan, både i grundskolorna och på Ystads gymnasieskola.

Kontakt med skolläkare går via skolsköterska på respektive skola.

Skolsköterskor

Emelie Moberg

Emelie Moberg

Norreportskolan
Marie Bäckström

Marie Bäckström

Svarteskolan/Sövestad skola/Hedeskoga skola
Hanna Lindgren

Hanna Lindgren

Köpingebro skola
Frida Persson

Frida Persson

Edvinshemsskolan
Renata Gardner

Renata Gardner

Källan skola
Louise Alwén

Louise Alwén

Västerportskolan åk F-6
Charlotte Palmgren

Charlotte Palmgren

Västerportskolan åk 7-9
Helen Zeylon

Helen Zeylon

Löderups skola
Mia Ringblom

Mia Ringblom

Anpassade grundskolan åk 1-9
Anna Henriksson Jeppsson

Anna Henriksson Jeppsson

Norreportskolan/Backaskolan
Ulrika Akej

Ulrika Akej

Ystad Gymnasium
Agnes Conradsen

Agnes Conradsen

Ystad Gymnasium
Kristina Jakobsson

Kristina Jakobsson

Ystad Gymnasium
Lisa Persson

Lisa Persson

Ystad Gymnasium
Linda Mallin

Linda Mallin

Ystad Gymnasium
Publicerad 2022-11-08, Uppdaterad 2023-03-22