Anmälan

Skolinspektionen hanterar även anmälningsärenden. Om vårdnadshavare upplever att skolan eller förskolan inte följer de regler som finns för undervisningen och omsorgen kan de anmäla det till Skolinspektionen. Det kan gälla särskilt stöd eller kränkande behandling. Det är viktigt att först ta kontakt med läraren eller rektorn för att tillsammans försöka lösa problemet. I nästa steg tar vårdnadshavare kontakt med Utbildningsförvaltningen, t.ex. via kommunens klagomålshantering innan man eventuellt går vidare till Skolinspektionen.

Utbildning har en egen sida för klagomålshantering. 

Skolinspektionens sida för anmälan. 

Publicerad 2021-08-15, Uppdaterad 2023-07-11