ipad-upphovsrattskolan.jpg

Västerportskolan utnämnd till Apple Distinguished School

Västerportskolan har för andra gången erkänts som en Apple Distinguished School – denna gång för 2022–2025.

Skolan har fått utnämningen för sitt medvetna arbete med att använda modern teknik, som ska skapa en tillgänglig och meningsfull undervisning för eleverna. 

Apple Distinguished Schools är centrum för innovation, ledarskap och god pedagogik. De skolor som får utnämningen använder Apples teknik för att inspirera till kreativitet, samarbete och kritiskt tänkande i lärande, undervisning och skolmiljön, och har dokumenterade resultat av akademiska prestationer.

– Utnämningen visar på våra lärares goda kompetens i att använda digital teknik för att stärka lärandet. Den visar också att vårt utvecklingsarbete med fokus på modern kunskap, meningsfullhet och hälsa är fortsatt framgångsrikt, säger Jimmy Holst, skolrepresentant på Västerportskolan.

I dagsläget finns 638 Apple Distinguished Schools i 36 länder runt om i världen.
Läs mer om Apple Distinguished Schools

Publicerad 2022-10-03, Uppdaterad 2022-10-10