Länkar

Publicerad 2022-10-22, Uppdaterad 2023-11-17

Övriga länkar

Mediasmart
Träning i att sålla information m.m.

Normkritiskt arbete

Freebook
Gratis material om bland annat arbetsmarknad och samhälle.

Utbudet
Bra material om olika branscher. Beställ enkelt och gratis.

Svenskt näringsliv
Svenskt näringsliv