PRAO

Guide med allt du behöver veta kring PRAO

Publicerad 2020-01-16, Uppdaterad 2022-11-15

Kontakt

Amanda Andrén 

Praosamordnare & 

Studie- och yrkesvägledare 

amanda.andren@ystad.se 

0411- 57 71 19