Elev och vårdnadshavare

Frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna kring PRAO


När har skolorna PRAO?

I åk 8 gör du PRAO en vecka på vårterminen

åk 9 gör du PRAO en vecka på höstterminen

Respektive skola informerar om aktuella datum. 

Hur hittar jag en PRAO-plats?

I skolan får du information och tips om hur du själv kan söka PRAO-plats. Be din SYV om blankett som ska fyllas i om du vill ordna egen PRAO-plats. Först när denna blankett är ifylld, inlämnad till SYV och godkänd är din PRAO-plats bokad. 

Huvudmannen, d.v.s. Ystad kommun, har ett ansvar att erbjuda elever en praoplats via en arbetsplatsbank. Respektive skola informerar om vilka platser som finns vid varje enskild praoperiod och hur dessa fördelas. Du måste alltså inte ordna en egen PRAO-plats om du inte vill eller har den möjligheten. 

Vad är Praktikort?

På ditt praktikort hittar du viktig information om din prao. 

Du ser även din närvaro och ditt eventuella omdöme efter avslutad prao.

Praktikkort.png

 

Vilka regler gäller kring arbetstider?

Arbetstiden får omfatta max 7 tim/dag med minst 30 min rast, senast efter 4,5 timmar.

Det kan även behövas kortare pauser utöver lunch.

Eleven får börja tidigast 06.00.

Eleven får sluta senast 20.00.

Får jag göra prao på helgen?

Nej, då det inte är skoltid är du inte försäkrad genom skolan under helgen.

Är man försäkrad under praon?

Du är försäkrade genom kommunens föräkring under praotiden.

Försäkringen gäller också den direkta färden till och från praoverksamheten.  

Det direkta arbetsmiljöansvaret för dig som är på prao ligger på den som driver verksamheten, alltså arbetsgivaren/praoplatsen.  

Kommunen har en ansvarsförsäkring som täcker skada som du förorsakat.

Vad ska jag göra om jag blir sjuk?

Du ska sjukanmäla dig direkt till handledaren/praoplatsen. Dina föräldrar ska också sjukanmäla dig precis som vanligt till skolan. 

På praktikkortet i Samverka.nu kan du se eventuell frånvaro. 

 

Kan jag få reseersättning?

Ja, om din praoplats är i Skåne men utanför Ystad kommun kan du få ersättning för kostnad för kollektivtrafik. Du får alltså inte ersättning för drivmedel om du väljer att köra eller blir skjutsad till din praoplats. 

Spara kvitto eller biljett på din mobil och ta med till skolan efter avslutad prao. 

Skoladministratören på din skola kan hjälpa dig med hur du ansöker om ersättning. 

Blankett för ansökan om resersättning

Kan jag få lunchersättning?

Ja, om din praoplats är utanför Ystad tätort kan du få max 60 kr/dag i ersättning om du behöver köpa lunch. 

Spara i så fall kvitto och ta med till skolan efter avslutad prao. 

Skoladministratören på din skola kan hjälpa dig med hur du ansöker om ersättning. 

Blankett för lunchersättning

Du har alltid rätt att äta lunch på din skola under praoveckan.

 

Vad ska jag göra om jag glömt mitt lösenord till Samverka.nu?

Gå till Samverka.nu

Klicka på "Logga in"

Klicka på "Glömt ditt lösenord" så får du en återställningslänk till din skolmail.

 

 

Måste alla elever göra prao?

Ja, enligt svensk skollag är 10 dagars prao obligatorisk i grundskolans åk 8 eller 9 och räknas som en del av undervisningen.

 

Publicerad 2022-06-18, Uppdaterad 2024-02-01