Idébank för lektioner och annat

Vår idébank samlar lektionsupplägg, boktips, tävlingar, läsprojekt och annat bra vi har gjort som vi vill dela med oss av att användas av andra. Mycket av det som finns här är kopplat till vår blogg här på sidan där vi skriver om vår skolbiblioteksvardag och vår verksamhet, och allteftersom det kommer nya inlägg på bloggen så kommer också idébanken att uppdateras och utökas med fler idéer, tips och upplägg att läsa om och prova.

Hittar du något lektionsupplägg här du är intresserad av att göra tillsammans med oss i din egen klass - hör av dig till din bibliotekspedagog! Kontaktuppgifter finns i högerkolumnen.

 

Publicerad 2023-05-27, Uppdaterad 2024-04-15

Kontakta oss:

Therése Gröhn
utvecklingsledare/samordnare
0411-577739
therese.grohn@ystad.se

Turid Ekberg
bibliotekspedagog
turid.ekberg@ystad.se
(Backaskolan F-3, Källan F-6)

Susanne Linde
bibliotekspedagog
susanne.linde@ystad.se
(Hedeskoga & Sövestads skola F-6, Edvinshus & Edvinshem F-6, Anpassad grundskola Ehem)

Malin Gunnarsson
bibliotekspedagog
malin.gunnarsson@ystad.se
(Köpingebro skola F-6, Svarte skola F-6, Löderups skola F-6)

Paula Stråhed
skolbibliotekarie
paula.strahed@ystad.se
(Västerportskolan F-9)

Ulrika Sneitz
bibliotekspedagog
ulrika.sneitz@edu.ystad.se
(Norreportskolan 7-9)

 

Följ oss på facebook!
Skolbiblioteken i Ystad

skolbibl på facebook

 

Följ oss på instagram!
@
skolbibliotekystad

instagram