Vi som jobbar här

Personal på Vuxenutbildningen Ystad

Namn

Telefonnummer

Område

Bengtsson Anna-Karin 0411-577295 Yrkeslärare: VoO
Boy Therese 0411-577669 Kurator
Carlegård Crister   Lärare: SFI
Eld Anse   Yrkeslärare: VoO
Fryklund Magnus   Lärare: SFI
Gómez Dario Russi 0411-577755 Vaktmästare / IT-tekniker
Hasselring Charlotta   Lärare: SFI
Holst Hägerhult Ingela 0411-577551 Studie- och yrkesvägledare: Yrkesutbildningar, distansutbildningar på gymnasial- och grundläggande nivå.
Isaksson Fransisca 0411-577193 Studie- och yrkesvägledare: Yrkesutbildningar, distansutbildningar på gymnasial- och grundläggande nivå.
Jensen Michelle 0411-577851 Lärare: SFI
Knutsson Lena 0411-577635 Ekonomiadministratör
Kostakis Spiros 0411-577478 IT-ansvarig
Langhals Alena 0411-577476 Rektor 
Larsson Pia   Lärare: Grundläggande vuxenutbildning
Lynghed Kerstin   Lärare: Gymnasial vuxenutbildning
Månsson Peter 0411-577859 Specialpedagog
Nilsson Maria   Lärare: Grundläggande vuxenutbildning
Norlin Susanne 0411-577475 Skoladministratör extern utbildning
Olsson Sonja   Receptionist
Otteby Monica   Lärare: Gymnasial- och grundläggande vuxenutbildning
Persson Ida   Lärare: SFI
Persson Sara 0411-577043 Studie- och yrkesvägledare: SFI, närundervisning på grundläggande- och gymnasial nivå samt Särskild utbildning för vuxna.
Persson Thomas   Speciallärare: Särskild utbildning för vuxna
Petersson Lars   Lärare: Yrkes-SFI
Pålsson Ronny 0411-577318 Verksamhetschef / Rektor
Rosén Lisa   Studiehandledare lärcentrum
Ström David   Lärare: Gymnasial vuxenutbildning/Särskild utbildning för vuxna
Wallengren Cecilia   Lärare: SFI
Wejnor Maria 0411-577044 Lärare: Yrkes-SFI, Vård och omsorg
Åberg Caroline 0411-577853 Verksamhetsansvarig lärcentrum/Utvecklingsledare
Åström Malin 0411-577773 Skoladministratör utbildning i Ystad
Publicerad 2020-07-01, Uppdaterad 2022-05-03