Dokument

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot fusk

Stiftelsen Britt Forsmans Stipendiefond

Stiftelsens ändamål är att årligen utdela stipendier till elever vid Komvux i Ystad.
Berättigade att erhålla stipendier är de Komvuxelever som ämnar läsa vidare vid universitetet. Stipendiaterna skall utses på grundval av sina betyg.

Ansök senast den 10 juni