Grundläggande nivå

För dig som behöver vissa eller alla kurser från grundskolan finns vuxenutbildning på grundläggande nivå. Du kan anpassa din studietakt och dina kurser efter dina behov. Om du vill kan du även kombinera dina studier på grundläggande nivå med studier i andra skolformer som till exempel med studier på gymnasial nivå. Kurserna är studiemedelsberättigade (CSN) och kostnadsfria för dig som är bosatt i Ystad kommun eller Tomelilla kommun

På grundläggande nivå kan du läsa svenska, svenska som andraspråk, samhällskunskap, engelska, matematik, fysik, kemi, biologi, religionskunskap, historia, geografi samt hem- och konsumentkunskap.

Vuxenutbildningen Ystad erbjuder studier på grundläggande nivå på distans via Hermods med stöd i Lärcentrum.Vuxenutbildningen Ystad erbjuder närundervisning i matematik och svenska som andraspråk i närundervisning samt erbjuder prövning för betyg på grundläggande nivå. Mer information hittar du nedan.

Grundläggande vuxenutbildning på distans

Vuxenutbildningen Ystad erbjuder studier på grundläggande nivå på distans via Hermods med stöd i Lärcentrum.

Hermods har ett brett kursutbud och kontinuerliga kursstarter på alla distanskurser och du bestämmer själv i vilken takt du ska studera. Du ansöker genom att fylla i en webbansökan.

För dig som funderar på att anmäla dig till en distanskurs, har frågor eller vill ha hjälp med din ansökan så kontaktar du studie- och yrkesvägledare.

Stöd i Lärcentrum

Du som studerar på grundläggande nivå har möjlighet till stöd i Lärcentrum:

  • Studiehandledning
  • Lugn studiemiljö
  • Möjlighet att låna dator
  • Stöd av specialpedagog
  • Stöd av kurator

Lärcentrum finns i Vuxenutbildningen Ystads lokaler På Lärcentrums sida hittar du mer information och kontaktuppgifter.

För dig som bor i Tomelilla finns Lärcentrum på plats i centrala Tomelilla och du hittar kontaktuppgifter på Lärcentrums sida.

Digitala introduktionsmöten

I samband med din studiestart på Hermods rekomenderar vi att du deltar på vårt digitala introduktionsmöte. När du blivit antagen till en kurs kommer får du en inbjudan via mejl med en länk till vårt introduktionsmöte. På introduktionsmötet får du information om vad det innebär att studera på distans samt en presentation av Hermods lärplattform Novo. 

Introduktionsmöten erbjuds varje måndag 10.00 till 12.00

Informationsbrev

Alla nya distanselever får ett informationsbrev inför sin studiestart. Informationsbrevet hittar du i det antagningsbesked du får via mejl. Informationsbrevet innehåller information om dina studier som är bra att veta i sambande med din studiestart.

Studera matematik eller svenska som andraspråk i närundervisning

Vuxenutbildningen Ystad erbjuder närundervisning på grundläggande nivå i matematik och svenska som andraspråk. Kursstart för närundervisning i matematik och svenska som andraspråk är var femte vecka. Du ansöker genom att fylla i en webbansökan.

Om du har frågor eller vill ha hjälp med din ansökan till grundläggande vuxenutbildning i närundervisning så kontaktar du en av våra studie- och yrkesvägledare

Kursstarter i matematik och svenska som andraspråk 

Kursstarter 2023

Studiestart Ansök senast
16 januari 16 december (2022)
20 februari 29 januari
27 mars 5 mars
2 maj 9 april
5 juni 14 maj
   
21 augusti 30 juli
25 september 3 september
30 oktober 8 oktober
4 december 12 november

Schema för matematik och svenska som andraspråk i närundervisning

Du kan enkelt se ditt schema i Skola24.

Stöd i dina studier

Du som studerar matematik eller svenska som andraspråk i närundervisning hos Vuxenutbildningen Ystad har alltid tillgång till ett resursteam där du som är i behov av stöd kan få stöd av vårt resursteam. I vårt resursteam ingår specialpedagog, speciallärare, kurator och studie- och yrkesvägledning. På resursteamets sida hittar du mer information och kontaktuppgifter.

Prövning för betyg

Du som är bosatt i Sverige har möjlighet att genomgå prövning inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå i alla kurser som det sätts betyg. Det gäller även dig som tidigare har fått betyg på en kurs om du till exempel vill ha möjlighet att höja ett betyg.

Enligt Skollagen 20 kap 40 § får prövningar bara göras hos en huvudman som anordnar kursen. 

Du kan läsa mer om prövning för betyg på Skolverkets hemsida.

Prövningar hos Vuxenutbildningen Ystad

Vuxenutbildningen Ystad kan erbjuda prövning på grundläggande nivå i svenska som andraspråk och matematik.

Om du vill pröva i en kurs som Vuxenutbildningen Ystad inte erbjuder eller har frågor, vill anmäla dig till en prövning kontakta studie- och yrkesvägledare för information.

Prövningen kostar 500 kr per kurs för dig som redan har minst betyg G/E i den kurs du vill pröva i. Prövningsavgift åtebetalas inte.

Prövningar berättigar inte till studiestöd från CSN. 

Publicerad 2020-01-20, Uppdaterad 2022-11-17

Kontakta studie- och yrkesvägledare

För dig som bor i Ystad kommun

Grundläggande kurser på distans:

Fransisca Isaksson, fransisca.isaksson@ystad.se, 0411-57 71 93   

Ingela Holst Hägerhult, ingela.hagerhult@ystad.se, 0411-57 75 51

Fransisca isakssons och Ingela Holst Hägerhults telefontider:

tisdag 08.30-10.00

torsdag 13.30-15.00

Grundläggande kurser i närundervisning (matematik och svenska som andraspråk) samt prövning för betyg:

Sara Persson, sara.persson@ystad.se, 0411-57 70 43

Sara perssons telefontider:

måndag och tisdag 08.30-10.00

För dig som bor i Tomelilla kommun

Caitlin Prottengeier Palm, caitlin.prottengeierpalm@tomelilla.se 0417-183 41

Caitlin Prottengeier Palms telefontider:

måndag, torsdag och fredag 08.30-10.00

Onsdag 14.00-15.30

Arbetmarknadsenhet

Behöver du komma i kontakt med Arbetsmarknadsenheten i Ystad Kommun? Vill du ha mer information om stöd till nyanlända, extratjänster eller språkpraktik? på Arbetsmarknadsenhetens hemsida hittar du information och kontkatuppgifter.

Besöksadress

Grundläggande vuxenutbildning i svenska som andra språk finns i Vuxenutbildningen Ystads lokaler på Blekegatan 10 i Ystad. Grundläggande vuxenutbildning i matematik hittar du från och med vecka 33 i Vuxenutbildningen Ystads lokaler på Engelbrektsgatan 2 i Ystad