Fältgruppen informerar

Tips och råd till tonårsföräldrar

 • Börja prata om tobak och alkohol innan dina barn kommer i tonåren. Var förberedd med fakta och argument så du kan ha samtalen i god tid.

 • Prata med ditt barn om stort och smått.  Håll det vardagliga samtalet igång och ha en nära relation där det handlar om tillit, närvaro, intresse, engagemang och att lyssna.

 • Var tydlig med att du inte tillåter att din tonåring använder tobak och alkohol och att du förväntar dig att hen följer det.

 • Kom ihåg att du är en förebild. Fundera på vilka budskap och värderingar du förmedlar till ditt barn.

 • BJUD INTE på alkohol. Det finns många undersökningar som visar att barn som blir bjudna hemma dricker oftare och mer än de som inte blir bjudna.

 • Hjälp till att säga nej. Ge ditt barn bra argument och diskutera tillsammans. Berätta att det är helt ok att ha en egen vilja och säga nej, även när andra säger ja.

 • Nätverka med andra föräldrar, dela erfarenheter, hjälp varandra, resonera om gemensamma regler.

 • Ha koll på var din tonåring är, med vem, vad de gör och hur hen ska komma hem!

 • Uppmuntra och stötta din tonåring i att hitta bra fritidsintressen/fritidsaktiviteter.

 • När dina barn behöver dig är det viktigt att du som förälder bryr dig, lyssnar och finns där!

 

Vart vänder jag mig om jag behöver råd eller stöd?

 • Viktiga resurspersoner på skolan är rektorn, skolsköterskan och skolkuratorn.

 • Öppenvårdsenheten 0411-57 80 19 erbjuder råd- och stödsamtal för familjer med barn och ungdomar 0-18 år utan registrering.

 • IFO, Individ och familjeomsorg, receptionen 0411-57 73 60.  Här kan du ansöka om stöd samt få vägledning vart du kan vända dig.

 • Maria Skåne sydost, 0411-57 74 55, vänder sig till personer upp till 25 år som har frågor om eller problem med alkohol och droger. Även anhöriga är välkomna att kontakta.

 • En väg in, BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) 020-51 20 20. Telefonrådgivning och möjlighet att boka tid till Första Linjen eller BUP.

 • Fältgruppen 0411- 577 055, 0411-577 588. Jobbar med generellt förebyggande insatser för barn och ungdomar, främst gällande ANDT (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak).
Publicerad 2022-04-06, Uppdaterad 2024-03-28

Kontakt

Fältsekreterare:
Richard Magnusson
0411 - 57 70 55
0708 - 72 85 01
richard.magnusson@ystad.se

Lina Persson
0411 - 57 75 88
0709 - 47 75 88
lina.persson@ystad.se
 
Besöksadress:
Lilla Östergatan 28

Postadress:
Social Omsorg,
271 80 Ystad

Tel: 0411-57 73 60
Fax: 0411-57 70 64