Skolbesök

Genom att besöka grundskolor och gymnasieskolor lär Fältgruppen känna både ungdomar och personal och kan hålla sig uppdaterade på aktuella händelser och ungdomstrender.

Fältgruppen föreläser också i olika årskurser och för personal i frågor som rör tobak, alkohol och droger men också om sociala medier.

 

Åk 5

Under vårterminen besöker vi alla åk 5 i de kommunala skolorna och pratar om sociala medier och tobak, t ex;

  • Hur är man schysst till varandra på nätet?
  • Vad är fördelarna med att avstå från att snusa och röka?

Åk 6

Absolut Förälder tillfälle 1 och 2.
(För mer information, se Absolut Förälder)

Åk 7

Absolut Förälder tillfälle 3.

(För mer information, se Absolut Förälder)

På höstterminen deltar Fältgruppen i ”Säkerhetsmässan” som arrangeras på Brandstationen av kommunen, Räddningstjänsten, Polisen, banker samt försäkringsbolag

Eleverna får lära sig släcka bränder, vad som händer vid en olycka, om brott och straff samt riskerna med sociala medier.

Åk 8

Under en vecka på höstterminen pågår ”Kärleken är fri” som är ett samarbetsprojekt från Rädda Barnen där Fältgruppen deltar. Veckan handlar om barns och ungdomars rättigheter, t ex ett liv fritt från våld, hot och övergrepp men framför allt om allas rätt att tycka om vem man vill.

Åk 1 Gy

Under en vecka på höstterminen pågår Arbetsmiljöveckan på Parkgymnasiet där Fältgruppen deltar. Veckan handlar om arbetsmiljö på skolan samt vidare ut i yrkeslivet.

Publicerad 2022-03-31, Uppdaterad 2024-03-28

Kontakt

Fältsekreterare:
Richard Magnusson
0411 - 57 70 55
0708 - 72 85 01
richard.magnusson@ystad.se

Lina Persson
0411 - 57 75 88
0709 - 47 75 88
lina.persson@ystad.se
 
Besöksadress:
Lilla Östergatan 28

Postadress:
Social Omsorg,
271 80 Ystad

Tel: 0411-57 73 60
Fax: 0411-57 70 64